شما اینجا هستید :


els-x-1.jpg

rayka
rayka
rayka
rayka

سوئیچ فلوت مغناطیسی با محفظه خارجی مدل ELS

 1. نام سوئیچ فلوت
  سوئیچ فلوت مغناطیسی با محفظه خارجی مدل ELS
 2. مدل سوئیچ فلوت
  ELS
 3. برند سوئیچ فلوت
  ٌWika
 4. نوع سوئیچ فلوت
  مغناطیسی
 5. جنس
  فلزی
 6. اتصال الکتریکی
  Aluminium 64 x 58 x 34 mm
 7. نحوه نصب
  عمودی از کناره ها
 8. محدودیت دمایی (°C)
  -30 ... +300
 9. محدودیت فشار ( بار )
  6 bar
 10. نقطه ثقل ( کیلوگرم/مترمکعب )
  700 kg/m3
 11. کاربرد
  برای نصب جانبی
 12. کشور سازنده
  آلمان
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved