شما اینجا هستید :


فشار شکن

largeIMG
largeIMG

1/3

 1. نام شیر فشارشکن
  فشار شکن
 2. نوع شیر فشارشکن
  پایلوت دار دیافراگمی
 3. محرک
  دستی الکتریکی پنوماتیک هیدرولیک
 4. نوع اتصال
  فلنج جوشی رزوه ای
 5. کاربرد
  گاز مایع هوا
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved