شما اینجا هستید :


npjsh.png

rayka
rayka
rayka
rayka

نیپل جوشی

 1. نام نیپل
  نیپل جوشی
 2. برند نیپل
  Tecnoforge
 3. آلیاژ
  A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333
 4. رابط
  جوشی
 5. نوع نیپل
  جوشی
 6. نوع اتصال
  جوشی
 7. کشور سازنده
  ایتالیا
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved