شما اینجا هستید :


چهار راهی فشار قوی

largeIMG

1/3

 1. نام چهار راهی
  چهار راهی فشار قوی
 2. برند چهار راهی
  chero-Bothwell
 3. آلیاژ
  A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333
 4. کلاس
  2000 3000 6000 9000
 5. رنج جدول
  1/8-2 ساکت 1/8-2 رزوه ای 1/8-3 ساکت 1/8-3 1/2 رزوه ای 1/8-4 ساکت 1/8-4 رزوه ای 1/4-3 رزوه ای 1/4-4 ساکت 1/4-4 رزوه ای 1/2-2 ساکت 1/2-3 ساکت 1/2-4 ساکت
 6. نوع چهار راهی
  فشار قوی
 7. کشور سازنده
  ایتالیا تایوان
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved